SGK İŞVEREN PAYI

İşverenlerin çalıştırdıkları her çalışan için SGK işlemlerini de eksiksiz olarak yerine getirmesi gerekmektedir. Devlet tarafından zorunlu hale getirildiği için herhangi bir ihmalde cezai işlemlerin uygulanacağı, işveren işlemlerinde işveren tarafından SGK işveren pay da ödenmektedir. Bu paylar, farklı şekillerde belirlenmiş ve SGK tarafından açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu bakımdan SGK işveren payı konusunda bilgi almak isteyen kişiler, SGK tarafından hazırlanan tablodan yaralanması ve tablo üzerinden bilgi alması yeterli olacaktır.

SGK işveren payı, 2008 yılından beri aynı şekilde düzenlenmiş ve buna göre SGK işveren payı işlemleri yapılmaktadır. SGK işveren payı resmi olarak şu şekilde belirlenmiştir.

SGK PRİM ORANLARI

(01.01.2008’den İtibaren)

 

Hizmet Akdine Tabi Olanlar Açısından Prim Oranları(5510 Sayılı Kanunun 4/1 (a) Bendi Kapsamında Olanlar

 

Sigorta Kolu İşveren Payı (%) Çalışan Payı (%) Toplam (%)
Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm 11 9 20
Kısa Vadeli Sigorta Kolları

 

2 2
Genel Sağlık Sigortası 7,5 5 12,5
İşsizlik Sigortası

 

2 1 3
Toplam 22,5 15 37,5
 

Fiili Hizmet Süresi Eklenecek İşlerde Çalışanlar İçin Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Prim Oranı ( Hizmet Akdine İstinaden Çalışanlar İçin)

 

60 Gün Eklenecek İşler 12 9 21
90 Gün Eklenecek İşler 12,5 9 21,5
180 Gün Eklenecek İşler 14 9 23
Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı
(4/a kapsamındakiler için) İşveren Payı (%) Çalışan Payı (%) Toplam (%)
22,5 + 2 7,5 32

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*