SGK CEZALARINDA UZLAŞMA

SGK’da borçlar için çeşitli düzenlemeler yapılarak bu konuda vatandaşlar kolaylık sağlanmış durumdadır. Bu açıdan uzlaşma şartı da SGK işlemleri arasında eklenmiş durumdadır. Bu uzlaşma sayesinde kişilerin kolay bir şekilde işlem yapması mümkün olduğu gibi uzlaşma sayesinde kolayca borçların kapatılması da mümkün olmaktadır. Fakat SGK cezalarında uzlaşma konusunda bazı kriterler getirilmiş durumdadır. Bu nedenle cezalar için uzlaşma imkanından yararlanmak isteyen vatandaşların belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Aksi halde uzlaşma işlemlerinin başlatılabilmesi de mümkün olmayacaktır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile birlikte uzlaşma konusundaki tüm prosedürler belirlenmiş durumdadır. Bu prosedürler dahilinde, hangi şartlarda işlemlerin yapılabileceği ve hangi şartlarda herhangi bir uzlaşmaya gidilemeyeceği belirlenmiştir. Düzenleme ile ilgili detaylar için ilgili sayılı kanuna bakılabilir. Uzlaşmada, devamlı mahiyette olan iş yerleri kavramı getirilmiştir. Bu kavram dahilinde, kurumsal kişilikler için SGK cezalarında uzlaşmaya gidilebilmektedir. Bu konudaki karar da yine ilgili personele bırakılmıştır. SGK cezaları denildiğinde ise sigorta primi ve buna bağlı olarak verilen cezalar ifade edilmektedir. Bu açıdan herhangi bir şekilde diğer SGK borçlanmalarında uzlaşma yoluna gidilmesi mümkün değildir.

Uzlaşmaya gidilmesi için tek kriter, personelin raporu değildir. Personel tarafından oluşturulan raporun ardından komisyon kurularak konuyla ilgili değerlendirme yapılmaktadır. Değerlendirmenin ardından ise olumlu bir karar alınırsa, uzlaşmaya gidilecektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*