MESLEK HASTALIĞI

Çalıştığı iş yerinde mesleğine bağlı olarak yakalandığı hastalıklar ve meslek hastalığı olarak kabul edilmektedir. Bu konuda psikolojik ve fiziksel olarak tüm rahatsızlıklar meslek hastalığı grubuna dâhil edilmektedir. Bu açıdan kişilerin yaşadığı sağlık sorunlarında meslek hastalığına tutulup tutulmadığı doktor kontrolü yapıldıktan sonra belirlenecektir. Bu belirleme sonrasında kişinin gerek sigorta gerek iş ile ilgili durumu da çok kontrole göre belirlemekte ve işlemler sürdürülmektedir.

Meslek hastalığına yakalanan kişinin genelde bu hastalığı geçici bir süre olduğu gibi psikolojik sorunlar yaşandığında bu sorun ömür boyu da sürebilmektedir. Yapılan işin tekrar yürütülüp yürütemeyeceğini dikkat edilmekte ve bu doğrultuda kişi için karar verilmektedir. Meslek hastalığına tutulan kişilerin konuyla ilgili bildirimlerini mutlaka Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılması gerekmektedir.

Meslek hastalığı ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kabul edilmiş sağlık kurulu tarafından rapor hazırlanması ve bunun kanıtlanması gerekmektedir. Bu konuda özellikle hastalığın çalışma ortamına bağlı olarak geliştiği iddia ediliyorsa iş yerinin incelenmesi ve iş yerindeki rahatsızlık ile ilgili nedenlerinin belirlenmesi ne gerekebilmektedir. Bu işlemler başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra ise kişinin meslek hastalığı ile ilgili işlemleri yapılmış olacaktır.

Meslek hastalığı ile ilgili durum kesinleştiğinde bu durumun en geç üç gün içerisinde kuruma bildirilmesi gerekmektedir. Yazılı olarak yapılan bildirimlerde günün geçirilmesi halinde herhangi bir hak talebinde bulunulması ve mümkün olmayacaktır ve bu nedenle kişilerin mutlaka zamanında müracaat ederek durum hakkında bilgilendirme yapması gerekmektedir.

Meslek hastalığına yakalanan kişiler geçici iş görmezlik süresince ödenek almaktadır. Bağlanan maaş ile birlikte vatandaşların maddi açıdan herhangi bir sorun yaşaması önlenmektedir. Meslek hastalığı sonucunda vefat eden vatandaşların ise bakmakla yükümlü olduğu hak sahiplerine gerekli olan maaş bağlanmaktadır. Ayrıca meslek hastalığı sonucunda vefat eden sigortalı için cenaze ödeneği de verilmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*