EMZİRME ÖDENEĞİ ALMA

Türkiye’de doğum sonrasında ailelere yardım edilebilmesi adına emzirme ödeneği verilmektedir. Emzirme ödeneğini alınabilmesi adına kişilerin bazı kriterleri yerine getirilmesi gerekmektedir. ‘İşten ayrılma ya da yeni bir işe başlama gibi durumlarda emzirme ödeneğini alınabilmesi gibi durumlar hakkında detaylı bir şekilde mevzuatlar hazırlanmış durumdadır. Bu açıdan kişilerin doğum sonrasında emzirme ödeneği için müracaatta bulunması ve emzirme ödeneği alabilmesi mümkün olmaktadır.

Emzirme Ödeneği Şartlarına Dikkat

Fakat emzirme ödeneği için gerekli olan kriterler açık bir şekilde belirtildiği gibi bu kriterlere uyum sağlanması gerekmektedir. Emzirme ödeneğinde  doğum olduktan sonra geriye dönük olarak bir yıllık ödemelerin yapılmış olması gerekmektedir. Sigorta prim ödemelerinin bir yıllık süre içerisinde tamamen olmasa da 120 gün yapılmış olması emzirme ödeneği için yeterli olmaktadır. Bu bakımdan son bir yıllık süre içerisinde 120 günlük prim ödemesini yapan kişilerin emzirme ödeneğinden yararlanması mümkün olacaktır.

Son bir yıllık süre için de kişilerin doğum yaptığı tarihi esas alınmaktadır ve bu doğum tarihi itibariyle bir yıllık geriye dönük sorgulama yapılmaktadır. Sorgulamalarda kişilerin 120 günü tamamladığı görülürse HERHANGİ+ bir sorun yaşamadan kişilerin ihtiyaçlarını karşılaması için emzirme ödeneği alabilmesi mümkün olacaktır. Emzirme ödeneği ile birlikte sağlanan bu imkanlardan sizler de yararlanabilirsiniz. Emzirme ödeneği için yapacağınız başvurularda gerekli şartları taşıdığınız tespit edildiği takdirde gerekli olan ödemelerin yapılması sağlanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kolay bir şekilde destek alabilir ve ihtiyaçlarını karşılayabilir.

Emzirme ödeneği gibi çok farklı sosyal yardım desteği sağlanmaktadır. Böylece ihtiyaçların karşılanması amaçlanmaktadır. Kişilerin hangi haklarının olduğunu bilmesi de böyle bir durumun yaşanması halinde müracaatta bulunarak destek talebinde bulunmasını sağlar. Emzirme ödeneğini alan kişilerin bu ödenekten sadece bir defaya mahsus olarak yararlanması gerekir. Tek bir doğum için farklı farklı emzirme ödeneklerinin alınması mümkün değildir. Fakat birden fazla yapılan doğumlarda da kişilerin yine müracaatta bulunarak emzirme ödeneği alabilmesi, başvuru sırasında belirtilen kriterlere sağlanması halinde emzirme ödeneğinin alınması için yeterli olacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*